Sála Dessewffy slúži na prenájom na rôzne zasadania a iné významné príležitosti.