Dessewffyho palác v týchto dňoch uvádza predajnú výstavu českej umelkyne žijúcej na Slovensku Julie Haluzovej s názvom STILL (A)LIFE. Autorka na nej predstaví kolekciu obrazov, ktorá je spojením dvoch polôh maliarkinej tvorby: všeobecne obľúbených pestrých florálnych motívov a figuratívnej maľby, ktorú spája charakteristické abstraktné zlaté pozadie. Rovnako ako je názov výstavy slovnou hračkou s viacerými významami, tak aj samotné obrazy v sebe ukrývajú viacero možných rovín vnímania, väčšinou i so zábavnou zápletkou.